Voorbeelden

Onderstaand enkele praktijkvoorbeelden die met bemiddeling opgelost zijn of opgelost (hadden) kunnen worden. Meer dan 85% van de mediations leidt tot een oplossing.

Tussen bedrijven

  Contractbreuk

  Impasse bij voorgenomen fusie

Tussen bedrijfsonderdelen

Tussen werkgever en werknemer

  Conflict tussen nieuwe directeur en zittende rayonmanager

  Ontslag

Binnen het management

  Nieuw lid in het managementteam

  Opvolger in een familiebedrijf

Tussen baas en medewerker

  Kwaliteiten

  Ongewenste intimiteiten

  Burnout

Tussen werknemers

  Competentiestrijd

Tussen directie en ondernemingsraad

Tussen bedrijven en overheid


Maar ook:

Tussen burgers en overheid

Tussen consument en leverancier

Tussen burgers onderling


Deze lijst is natuurlijk maar beperkt. In iedere relatie waarin de partijen een (potentieel) conflict hebben kan mediation een methode zijn om tot een oplossing te komen. Ook als het kwesties zijn die al maanden of soms zelfs al jaren lopen maar iedere poging om tot een oplossing te komen op niets uitloopt. En daar waar de soort relatie en bijvoorbeeld de machtsverhouding tussen partijen een belemmering kan zijn voor de goede communicatie kan mediation een geschikt middel zijn om deze aspecten hanteerbaar te maken.