Contractbreuk

Situatieschets

Volgens partij A - een papier-groothandel - levert partij B - een leverancier van een internet-applicatie - al vanaf het begin niet de overeengekomen ondersteuning. Partij B blijft op het standpunt dat geheel conform het contract wordt gewerkt. De discussies zijn hoog opgelopen. Partij A heeft de betalingen stop gezet en heeft partij B de toegang tot het pand ontzegd. De situatie sleept zich inmiddels vier maanden voort en partij A heeft een advocaat in de arm genomen om de zaak voor te laten komen.
De advocaat geeft aan dat partij A erg sterk staat omdat partij B een wanprestatie levert. Volgens hem zal het weinig problemen geven om op grond hiervan het contract open te breken zonder de daar aan verbonden schadeloosstelling van partij B.


De mediation

Het contract is onvoldoende scherp in de te leveren ondersteuning en het onderhoud. Wat de ene partij als ziet als onderhoud ziet de andere partij als meerwerk. Na overleg met een bevriend jurist roept partij B de hulp van een mediator in om in de zaak te bemiddelen. Partij A wordt door het mediation bureau benaderd en deze besluit om hieraan deel te nemen.

Tijdens de eerste twee sessies zijn de verwijten niet van de lucht. De discussies gaan verder dan alleen het contract. Als alle standpunten en ergernissen zijn ge´nventariseerd komen de heren tot de conclusie dat er veel punten zijn die niet door het contract worden gedekt. De derde sessie wordt gestart met brainstormen over mogelijke oplossingen maar dat loopt niet zonder slag of stoot. Er wordt opnieuw eindeloos gesproken over wat er allemaal anders had gemoeten. Uit elkaar gaan is voor partij A niet bespreekbaar omdat er inmiddels teveel via de internet-applicatie loopt. Partij B voelt er niets voor omdat er te veel is ge´nvesteerd. Vlak voor het eind van de sessie komt de ommezwaai als partij B voorstelt om "de bouwer van de applicatie over te nemen". Hoewel een beetje gekscherend gezegd blijkt dit de opening om verder te praten. De derde sessie wordt daarmee afgesloten.

Als de vierde sessie begint hebben beide partijen hun huiswerk gemaakt. Partij A ziet mogelijkheden om de bouwer over te nemen en partij B heeft de bouwer bereid gevonden over te stappen. Verder hebben beide partijen de voorwaarden waaronder dat zou kunnen onderling al afgestemd. Deze sessie wordt gebruikt om te bepalen hoe het definitieve plaatje er uit moet zien. Voor beiden is het duidelijk dat het contract wordt beŰindigd en ze zijn het snel eens over dat de bouwer voor een bepaalde periode bij partij A wordt gedetacheerd om daarna over te stappen.


Het resultaat

Tijdens de eerste sessie waren de partijen al overeengekomen dat de bouwer weer aan het werk zou gaan en dat als ze er niet uit zouden komen partij A de (gereduceerde) kosten daarvan zou betalen.
De partijen zijn defenitief uit elkaar gegaan. De applicatiebouwer is overgestapt naar de groothandel en voelt zich daar meer thuis dan bij de detacheerder. De internetapplicatie is volledig verbouwd maar zonder verlies van de beschikbaarheid.

Kosten

De kosten van deze mediation werden gelijkelijk verdeeld. De sessies zijn gehouden ten kantore van de mediator. Naast de kosten voor de mediation heeft partij A nog kosten voor de advocaat gehad.

Doorlooptijd: vier weken.
Aantal sessies: vier (totaal 8 uur).
Voorbereidingstijd mediator: 6 uur.
Kosten: Per partij Ç1250,-.
Winst: Partij A: Continu´teit van de internet-applicatie, relatief lage kosten. Partij B: Zonder verlies afsluiten van het project.