Tussen werknemer en werkgever

In een middelgrote, regionaal opererende financiŽle instelling gingen pogingen om meer elan in het bedrijf te pompen vergezeld van de komst van een nieuwe generatie managers die een geheel nieuwe stijl van leidinggeven introduceerden. Een van die nieuwelingen kwam overhoop te liggen met een zittende rayonmanager, die al jarenlang in dienst was. De rayonmanager hield vast aan de oude cultuur, en dat leidde tot frictie. Ieder overleg verliep moeizaam. De nieuwe baas greep in en draaide de bevoegdheden van de rayonmanager terug. Deze voelde zich voor schut gezet en een conflict was geboren. De raad van bestuur raakte erbij betrokken, en ego's raakten in het geding.


Mogelijke oplossing

Deze zaak was bij uitstek geschikt voor mediation, deels omdat oponthoud bij de invoer van het nieuwe elan funest zou worden, anderdeels omdat men de zaak niet publiekelijk wilde maken. Met een rechtzaak zou het imago van de instelling ernstig kunnen beschadigen.