Kwaliteiten

Situatieschets

Op de afdeling Productontwikkeling in een middelgroot bedrijf hebben medewerkster Dorien en haar baas Hans onenigheid over de werkzaamheden die Dorien uitvoert. Hans vindt het geleverde resultaat onder de maat en wil geen ander werk geven zolang ze niet beter presteert. Dorien daarentegen zegt dat zij onder haar kunnen werkt en daardoor fouten maakt. Gesprekken lopen stroever en de afdeling begint er onder te leiden. Dorien wordt steeds minder in de uitdagende opdrachten betrokken en uitlatingen van Hans zijn alleen nog maar negatief.

Als Hans aan Dorien laat doorschemeren dat ze maar beter iets anders kan zoeken gaat Dorien naar personeelzaken. Daar legt zij de situatie voor aan het hoofd maar die kan er zo weinig aan doen. De afdeling van Hans presteert goed en er zijn geen andere klachten, dus niet direct redenen om hem aan te pakken. Overplaatsing wil Dorien liever niet omdat ze binnen Productontwikkeling juist haar eindeloze energie en creativiteit juist goed kwijt kan.

Hoofd PZ regelt dat beiden aan een mediation meewerken.


De mediation

Het probleem blijkt al sinds de aanstelling van Dorien te spelen. Dorien is zeer creatief en zeer snel in het bedenken van oplossingen. Zonder dat ze dat zo bedoelt zijn sommige oplossingen "onethisch" en ontactisch. Hans kan omschreven worden als een buffelaar en lijkt goed overweg te kunnen met de andere specialisten van zijn afdeling. Hij is wel creatief maar heeft daar wat meer tijd voor nodig. Het conflict tussen Hans en Dorien blijkt zich toe te spitsen op de manier waarop zij elkaar aanspreken op hun gedrag en hoe de aangesprokene dat vervolgens uitlegt.
Als in de tweede sessie Hans vertelt dat hij het zelf eigenlijk wel vervelend vindt dat hij niet zo snel is breekt het ijs. Daarna komen er meer onderwerpen voor het voetlicht en begint het opbouwwerk. Ze vallen vlak voor het eind van de tweede sessie nog een terug in hun oude patroon van verwijten, maar als ze zich dat realiseren herstelt de situatie zich weer.
De derde sessie duurt zeer kort en bestaat feitelijk alleen maar uit het bestendigen van de relatie.


Het resultaat

De belangrijkste uitkomst van deze mediation is dat beiden in dienst blijven en dat Dorien en Hans nauwer gaan samenwerken. Dorien zoekt daarbij naar oplossingen die Hans vervolgens beoordeelt op tactische haalbaarheid. Het resultaat is een sneller en doordachter product.

Drie maanden later bestaat de samenwerking nog steeds. Bovendien heeft Dorien een soort klantbord-groep samengesteld waarin zij discussiepunten voorlegt.

Kosten

De kosten van deze mediation werden door de werkgever gedragen. De eerste twee sessies waren in werktijd, daarna moesten de partijen dit in eigen tijd doen (opvallend genoeg was de derde sessie op hun eigen verzoek).

Doorlooptijd: twee weken.
Aantal sessies: drie (totaal 4 uur).
Voorbereidingstijd mediator: 5 uur.
Kosten: Werkgever: 1350,-; Partijen: "Tijd".
Winst: Werkgever: Geen kosten voor werving; Partijen: Betere werksfeer.