Ongewenste intimiteiten

Zie ook onder de rubriek Conflicten

Situatieschets

Een "standaard situatie" van ongewenste intimiteit. Medewerkster wordt ongewenst benaderd door haar baas. Beiden zijn vrijgezel. Er hebben een aantal gesprekken plaatsgevonden waarin de man zijn gevoelens voor de vrouw duidelijk probeert te maken. De vrouw ervaart de toenadering als het misbruik maken van zijn positie. Latere gesprekken geven geen uitkomst meer en worden door de vrouw alleen maar als meer bedreigend ervaren.
De vrouw dreigt bij HRM met een rechtzaak. HRM benadert haar baas en deze stelt voor om het met mediation op te lossen. De vrouw stemt in.


De mediation

Al vanaf het begin lijkt de situatie uit te lopen op het scheiden van wegen. De man heeft de hoop op een relatie al na hun eerste gesprekken laten varen maar doet op zijn manier "lollig" over dit verlies. De vrouw wil niets anders dan een normale werkrelatie, echter door het verleden en de aanhoudende stroom van opmerkingen weet ze niet waar ze aan toe is en is ze erg gespannen. Nadat beide partijen hun kant van de situatie hebben beschreven besluiten ze om ervan uit te gaan dat ze afzonderlijk onderzoeken hoe ze op een goede manier uit elkaar kunnen gaan.
Direct bij aanvang van de tweede sessie geeft de vrouw aan beslist niet te zullen vertrekken. Opnieuw lichten de partijen hun situatie toe, er komen nu ook meer frictiepunten op tafel. Gedurende het gesprek komen beide partijen tot de conclusie dat ze allebei niet altijd even tactisch zijn geweest. In een brainstormsessie wordt een aantal mogelijkheden genoemd om het conflict op te lossen. Tevens bespreken ze hoe ze de sfeer in de afdeling weer kunnen herstellen.
Als de tweede sessie ten einde loopt besluiten ze via HRM een aantal van hun bedachte oplossingen verder uit te werken maar laten ook weten dat de noodzaak wat minder is geworden. En ze zullen samen in het komend werkoverleg enige toelichting geven om een aantal roddels te ontzenuwen.


Het resultaat

Bij navraag twee maanden later blijken de werkverhoudingen genormaliseerd en de sfeer op de betreffende afdeling is weer goed. De vrouw vertelt ook dat ze nu op een andere afdeling werk. Ze heeft promotie gemaakt, ondersteund door HRM vanwege haar constructieve benadering in dit conflict.

Kosten

De kosten van deze mediation zijn voor 70% door de werkgever betaald, de partijen betaalden ieder 15%. De twee sessies zijn volledig in eigen tijd gedaan (twee avonden, waarvan de tweede sessie ruim drie uur duurde).

Doorlooptijd: anderhalve week (plus twee weken besluitvorming vooraf).
Aantal sessies: twee (totaal 5 uur).
Voorbereidingstijd mediator: 4 uur.
Kosten: Werkgever: 840,-; Partijen: Ieder 180,- + twee avonden.
Winst: Werkgever: Geen kosten voor werving; Partijen: Behoud van baan en toekomstperspectief en geen gezichtsverlies.