Ongewenste intimiteiten en pestgedrag

Het begint vaak onschuldig maar als het structurele vormen gaat aannemen kunt u er niet altijd meer iets aan doen. Het risico dat men u niet gelooft of dat uw baan in gevaar komt is niet ondenkbeeldig. Wat kunt u doen als u last heeft van een baas, een collega of iemand anders in uw werkkring.

Als uw bedrijf geen bureau voor vertrouwenskwesties heeft en de personeelsdienst is voor u geen optie, dan kunt u uw situatie ook neerleggen bij een mediator. De mediator zal in overleg met u een plan maken om tot een oplossing te komen. Dit plan bestaat meestal uit de volgende stappen:

  1. De mediator zal onderzoeken of de directie bereid is om naar een oplossing te zoeken en zal voorstellen om mediation in te zetten. Daarbij wordt de procedure uiteengezet en worden de kosten inzichtelijk gemaakt. Dit alles gebeurt nog zonder in detail te treden of namen te noemen.
  2. Vervolgens zal de mediator de betrokken tegenpartij benaderen om de procedure uit te leggen en om een afspraak te maken voor de eerste gezamenlijke sessie.

In de eerste sessie wordt de procedure nogmaals toegelicht.

Belangrijk aandachtpunt in dit geheel is de kwetsbare positie van béide betrokkenen. Hierover zullen afspraken worden gemaakt, zowel met de werkgever als met de betrokkenen zelf.

Belt u gerust om uw situatie te bespreken of vrijblijvend een afspraak te maken.