Wat is een conflict
(de kern)

Terug

Zoals Van Dale aangeeft is een conflict gebaseerd op een verschil van mening. En een mening staat omschreven als "wat men van iemand of iets vindt, hoe men oordeelt". Zo beschreven is een conflict dus een meningsverschil en komt altijd en overal voor. En in die vorm zijn conflicten een belangrijke basis voor ontwikkeling en vooruitgang.

In de dagelijkse praktijk bedoelen we met een conflict vaak "botsing en strijd" en wordt de term meestal in een negatieve context gebruikt. Een strijd waarin de ene partij iets wil ten koste van de andere.

Er zijn conflicten in vele soorten en maten maar de kern is vrijwel altijd terug te brengen tot een verstoorde relatie door slechte communicatie. We onderkennen drie fasen waarin een meningsverschil of conflict zich kan bevinden:

Fase 1: win-win
Normaal is er een gezond spanningsveld tussen wat partijen willen. Zij willen er ook gewoon over praten en zien het zelf niet als conflict, hooguit als belangentegenstelling. Ze zien zelf het nut van communicatie en ontwikkelen hun tegengestelde mening tot een gezamenlijk belang.

  De kern van deze vorm is het gezamenlijk behalen van een maximaal resultaat.


Fase 2: win-lose
Het spanningsveld wordt groter als het een kwestie van winnen of verliezen wordt. Er wordt slechts in een afgebakende koek gehapt, en meer voor de ene partij betekent minder voor de ander. De partijen kunnen er alsnog uitkomen als er meer naar achterliggende of meespelende belangen wordt gekeken.

  In dit geval zijn de partijen gericht op direct eigen gewin, eventueel ten koste van de tegenpartij.


Fase 3: lose-lose
Het conflict escaleert als partijen elkaar gaan aanvallen met als doel de ander te raken en te gronde te richten. Dit speelt zich meestal niet meer af rondom het oorspronkelijke meningsverschil.

  In deze fase gaat het om het maximale verlies van de tegenpartij, eventueel ten koste van zichzelf.De organisatie is meestal de dupe van de win-lose en de lose-lose conflicten. Vaak worden allerlei politieke mechanismen ingezet om de tegenpartij af te troeven. Er ontstaat steeds meer negatieve energie en er worden steeds meer partijen bij betrokken.

Zowel voor de lose-lose als de win-lose conflicten kan mediation worden ingezet om tot een oplossing te komen en de schade te beperken.

Terug