Wat is een conflictIedere onderneming heeft te maken met conflicten, zowel in de vorm van "verschil van mening" als in de vorm van "botsing en strijd". Conflicten komen voor in vele vormen en tussen diverse partijen. Conflicten zorgen voor ontwikkeling en vooruitgang.

Met conflict bedoelen we echter meestal de geŽscaleerde vorm van een verstoorde relatie, het gaat dan over botsing en strijd. En in die vorm levert het veel schade voor zowel de ondernemer als voor de betrokken partijen.

Enkele voorbeelden zijn geŽscaleerde arbeidsgeschillen en uit de hand gelopen conflicten tussen afdelingen. De schade is afhankelijk van de aard en omvang van het conflict. Het betreft niet alleen financiŽle schade of gezichtsverlies maar ook bijvoorbeeld beschadiging van relaties met klanten en leveranciers of van het imago op de arbeidsmarkt.

Ook bij stille vormen van een verstoorde relatie kan de schade al aanzienlijk zijn. Stress, mijden van het contact en onder de maat samenwerken zijn daar voorbeelden van. Vaak is de persoonlijke schade daarbij nog groter.

Klik hier voor meer informatie over de verschillende stadia van een conflict.