Wanneer is mediation geen alternatief?

Niet voor alle conflicten is mediation een goede oplossing. Hieronder worden enkele voorbeelden genoemd.

  Als partijen het conflict niet erkennen.

  Als partijen het conflict niet willen oplossen.

  Als partijen niet bereid zijn te praten.

  Als er geen speelruimte is.

  Als een conflict om onwettelijke of illegale praktijken gaan (zie de gedragsregels).