Wanneer is mediation een uitkomst?

Er zijn verschillende situaties waarvoor een mediation een uitkomst kan zijn. Niet alleen in een conflictsituatie maar ook als een conflict dreigt te ontstaan kan mediation goede diensten bewijzen. Het belangrijkste kenmerk is dat partijen er onderling niet meer uitkomen en iedere poging de situatie schijnbaar alleen maar verergert.

Voorwaarde voor een mediation is dat beide partijen het conflict op willen lossen. Maar daarnaast zijn er nog diverse andere redenen om te kiezen voor een mediation:

  Als een snelle oplossing gewenst is.

  Als partijen mogelijk gezichtsverlies kunnen leiden.

  Als een conflict is geŽscaleerd of dreigt te escaleren.

  Als een conflict zich al maanden of soms zelfs al jaren voortsleept.

  Als partijen niet meer constructief met elkaar kunnen praten.

  Als regels geen uitsluitsel geven.

  Als partijen er belang bij hebben om de zaak op te lossen.

  Als partijen ook later nog een relatie houden.

  Als partijen met zo min mogelijk schade uit elkaar willen.

  Als de kosten van een gerechterlijke produre niet opwegen tegen de (veronderstelde) winst.

  Als het geschil om zachte feiten gaat.

  Als er een groot machtsverschil is tussen de partijen.

  Als het management zich niet kan of wil mengen in het conflict.

  Als er om redenen weer samengewerkt moet worden.

  Als ...


Dit is slechts een opsomming van mogelijke redenen. Bij de voorbeelden zijn enkele specifieke conflicten beschreven.