Vertrouwenspersonen

Voor vertrouwenspersonen is het oplossen van conflicten een belangrijk deel van hun taak. Zij worden benaderd door medewerkers die verwikkeld zijn geraakt in persoonlijke conflicten met collega's of baas. Vaak spelen ongewenste intimiteiten of aanhoudend pestgedrag of worden relaties verstoord door formele en informele machtsverschillen.

De vertrouwenspersoon heeft een aantal mogelijkheden om het conflict aan te pakken maar in enkele gevallen zal de vertrouwenspersoon ervoor kiezen om het niet zelf op te lossen. In die gevallen kan mediation uitkomst bieden. Daarmee ontstaat voor de vertrouwenspersoon de mogelijkheid om op te treden als adviseur van de medewerker.

Mediation is zeer geschikt voor conflicten met een belangrijke persoonlijke component. De mediator bewaakt de balans tussen de partijen en brengt de onderliggende gedachten, verwachtingen en interpretaties met beleid boven tafel.
Mediation is niet speciaal gericht op het behoud van de relatie maar voorkomt wel onnodige beschadiging.

Naast mediation kan Business Mediation ondersteuning leveren voor het inrichten van een bureau voor vertrouwenskwesties. Deze mogelijkheid is verder beschreven onder de rubriek Producten.