Statistieken

Onderstaande gegevens zijn landelijke cijfers overgenomen van de website van het NMI. Uit deze - enigszins gedateerde - cijfers is af te leiden dat mediation meer en meer een geaccepteerd middel is om conflicten op te lossen.

Gemelde mediations
Zoals ook bij de eerder in dit tijdschrift verschenen statistische informatie vermelden wij uitdrukkelijk dat slechts een beperkt deel van het totale aantal mediations dat in ons land wordt uitgevoerd, in de praktijk bij het NMI wordt gemeld. Zeer positief is dat steeds meer NMI-geregistreerd mediators de door hen uitgevoerde mediations melden. Dankzij hen kan steeds betrouwbaarder statistische informatie worden gegenereerd en gepresenteerd.

Jaar
meldingen
totaal
1998
330
330
1999
579
909
2000
1077
1986
2001
2049
4035
2002
3940
7975
2003
3696
11671
2004
4602
16273

Uitgevoerde mediations per sector
Sector
%
Familie
57,7
Werk
25,9
Zakelijk
8,0
Omgeving
3,7
Overheid
1,7
Gezondheid
1,4
Onderwijs
1,5
Overig
0,1
Totaal
100

Doorlooptijd
Onderstaande tabel geeft een beeld van de doorlooptijden van mediations. De doorlooptijd is weergegeven in weken.
  
Doorlooptijd in weken
weken
%
0 - 5
39,7
5 - 10
24,2
10 - 15
14,2
15-20
8,4
20-30
7,0
30-50
3,8
>50
2,4
onbekend
0,3
Totaal
100
 
Bestede gespreksuren
De hierna opgenomen tabel heeft betrekking op de uren die binnen een mediation besteed zijn aan gesprekken met de partijen. Andere activiteiten die eventueel door de mediator uitgevoerd worden, zoals voorbereiding, het maken van gespreksverslagen of het opstellen van een vaststellingsovereenkomst, zijn hier buiten beschouwing gelaten.

Bestede gespreksuren
uren
%
0-5
34,9
5 - 10
35,8
10-15
12,9
15-20
6,7
20-30
2,4
30-50
2,8
> 50
3,4
onbekend
1,1
Totaal
100

Geslaagde mediations 
De volgende tabel geeft een overzicht van de uitkomst van mediations. Een mediation die met een schriftelijk overeenstemming wordt afgesloten, kan worden aangemerkt als een geslaagde mediation. Een mediation kan echter ook slagen zonder een schriftelijk afrondingsdocument. Men kan bijvoorbeeld denken aan een verzoening, waarbij een vaststellingsovereenkomst niet meer aan de orde komt. Daarnaast zijn er mediations die leiden tot een gedeeltelijke overeenstemming en in die zin deels geslaagd zijn.
De volgende tabel geeft een percentageoverzicht van de uitkomsten van alle bij het NMI gemelde mediations.

uitkomst
%
Geslaagd met schriftelijk afrondingsdocument
64,2
Geslaagd zonder schriftelijk afrondingsdocument
7,9
Gedeeltelijk geslaagd met schriftelijk afrondingsdocument
1,2
Niet geslaagd
20,9
Onbekend
5,7
Totaal
100