Quick Scan / medewerker­tevredenheids­onderzoek

Met een Quick Scan brengt u in kaart waar de organisatie risico's loopt op het gebied van communicatie en motivatie. Met deze informatie kunt u gericht acties ondernemen om conflicten en teruglopende resultaten te voorkomen.
Bijvoorbeeld bij veranderingstrajecten kunnen met een Quick Scan potentiŽle verstoringen worden onderkend zodat daar in een vroeg stadium op kan worden ingespeeld. Voor en tijdens het traject kan effectief op de uitkomst worden bijgestuurd terwijl het na de afronding van het project van belang is om zo snel mogelijk weer orde op zaken te stellen.

Uiteraard is een Quick Scan ook op delen van een organisatie toe te passen.

Een variant op de Quick Scan is het medewerker­tevredenheids­onderzoek. Dit onderzoek is diepgaander en is meer bedoeld om periodiek uit te voeren.

Business Mediation kan voor u een Quick Scan of een medewerker­tevredenheids­onderzoek uitvoeren, eventueel specifiek gericht op bepaalde ontwikkelingen.
Verder biedt Business Mediationondersteuning bij het opzetten van een systeem voor medewerker­tevredenheids­onderzoeken.

De adviseur van Business Mediation levert bij het uitvoeren van een Quick Scan of een tevredenheids­onderzoek een rapport op en zal dat mondeling toelichten. Indien van toepasing zal de adviseur ook mogelijkheden voor verbetering aangeven.