Het proces

Een mediation bestaat uit een aantal sessies en doorloopt daarbij een aantal fasen. In iedere fase staat een onderwerp centraal. Deze onderwerpen zijn:

  De voorbereidingsronde gaat over hoe het proces wordt ingericht.

  De mediation-overeenkomst (over o.a. geheimhouding en een aantal omgangsregels).

  Het conflict, door beide partijen beschreven.

  De "pijnpunten" in de situatie.

  De onderliggende belangen.

  De mogelijke oplossingen.

  De eindovereenkomst met daarin de overeengekomen eindoplossing.


Het feitelijke proces zit tussen de mediation-overeenkomst en de eindovereenkomst. Over het algemeen zijn er meerdere opeenvolgende onderwerpen tegelijk aan de orde en kan het voorkomen dat schijnbaar afgesloten onderwerpen weer boven komen. Bovendien wordt niet ieder van deze onderwerpen in iedere mediation even diepgaand besproken.

De mediator is opgeleid om de partijen door dit proces te leiden en zal er voor zorgen dat alle punten voldoende aan bod komen. Mocht het proces geen vooruitgang meer hebben, dan zal de mediator de mediation afbreken.