Personeelszaken

Binnen een onderneming speelt de afdeling Personeelszaken *) een belangrijke rol in het welzijn van de medewerkers. Dit is in een aantal aspecten van het werk terug te vinden. Tijdens werving en selectie zorgt zij voor afstemming van gevraagde en geboden kwaliteiten, waakt zij over de wederzijdse verwachtingen en zorgt voor de "emotional fit". Ook daarna zorgt de afdeling voor het personeel, treedt op als eerste vraagbaak en ondersteunt bij problemen.

*) Voor afdeling Personeelszaken kan ook afdeling HRM worden gelezen. Bovendien gaat het uiteindelijk niet over de afdeling maar over de personeelsfunctionarissen en de manager, zij maken het verschil.


Ook bij arbeidsconflicten is Personeelszaken een belangrijke partij. Zij wordt zowel benaderd door medewerkers als door managers. In beide gevallen gaat het doorgaans om problemen die medewerkers ervaren met hun baas of collega's of in het werk.

De oorzaak van de problemen kan liggen in de relatie tussen de baas en de medewerker of tussen de medewerkers onderling. Personeelszaken kan in die situaties vaak optreden als intermediair tussen de partijen en op die manier orde op zaken stellen. Ook als het gaat om de taakinvulling kan Personeelszaken herderheid verschaffen en voor oplossingen zorgen.

Het wordt lastiger als Personeelszaken door één van de betrokken partijen niet als gesprekspartner wordt erkend. Vaak betreft het dan sterk emotioneel getinte zaken of onderwerpen die grote gevolgen voor een carrière kunnen hebben. Ook kan Personeelszaken als partij in het conflict of als teveel belanghebbend worden gezien.

Daarnaast kan Personeelszaken ook zelf buiten een conflict willen blijven. Een belangrijke reden hiervoor kan zijn dat zij haar objectiviteit kan benadrukken zonder de echte sturing uit handen te geven.

Objectiviteit
Een belangrijk kenmerk van Personeelszaken is haar objectiviteit, en mocht er al enige voorkeur bestaan dan zal dat vaak ten gunste van de medewerker zijn. Toch kan zij dit niet altijd aannemelijk maken. Het is sowieso niet eenvoudig te weerleggen dat Personeelszaken ook door de onderneming wordt betaald en daarom "het werkgevers-belang zal laten prevaleren".

Oplossen van het conflict
Personeelszaken heeft een aantal mogelijkheden om een arbeidsconflict aan te pakken. Het merendeel van de conflicten zal zij zelf oplossen en een deel kan ze doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon of een manager hoger in de organisatie.

Voor het deel dat overblijft kan een mediator worden ingeschakeld. Daarmee benadrukt Personeelszaken haar objectiviteit en haar onpartijdigheid zonder de zaak volledig uit handen te geven. Bovendien onderneemt de organisatie zo aantoonbaar acties om een conflict niet te laten leiden tot langdurig ziekteverzuim (belangrijk voor de Wet verbetering Poortwachter).

Ook als de medewerker met een advocaat of een rechtszaak dreigt kan mediation een goed alternatief bieden. Daarmee wordt onnodig verlies van medewerkers en onnodige schade voorkomen.

Naast mediation biedt Business Mediation ook een aantal diensten aan om beter met conflictsituaties om te gaan en conflicten te voorkomen. Kijk hiervoor bij de beschrijvingen onder de rubriek Producten.