Kwaliteitseisen

Mediators moeten aan een aantal kwaliteitseisen voldoen om ingeschreven te worden en te blijven in het NMI-register. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen mediators met een normale registratie en de geaccrediteerde mediators.

Mediators zonder certificaat moeten per registratie-jaar minimaal 8 PE-punten*) verwerven.

Gecertificeerde mediators moeten per registratie-jaar minimaal 16 PE-punten*) verwerven.
Bovendien moeten deze mediators minimaal 9 mediations per drie jaar hebben afgerond waarvan minstens 3 met een vaststellingsovereenkomst. Daarbij moeten er minimaal 2 mediations in ieder certificatie-jaar zijn afgerond. Globaal gesteld moet iedere mediation uit minimaal 4 contacturen bestaan.
*) Gemiddeld over drie opeenvolgende kalenderjaren. Het certificatie-jaar is gekoppeld aan de certificeringsdatum en kan dus op iedere willekeurige datum starten.

U kunt in onderstaande categorieŽn PE-punten verzamelen:

 Cat  Omschrijving Maximum per drie opvolgende kalenderjaren
1A Training in het vakgebied.
Zie voor een overzicht van erkende opleidingen de website van het NMI.
Geen
1B Oefening in het vakgebied.
In deze groep vallen: Co-mediation; Proefmediation en; Intervisie.
16
2 Training en oefening in aanverwante vakgebieden.
In deze groep vallen bijvoorbeeld cursussen over gedrag, communicatie, arbeidsrecht, de wet verbetering poortwachter, enz.
16
3 Eigen bijdrage aan het vakgebied.
In deze groep vallen bijvoorbeeld het geven van cursussen over mediation.
16
4 Publiceren over het vakgebied.
Deze categorie spreekt voor zich.
16


Wijzigingen per 1 januari 2006
Met ingang van 2006 zijn de minimum eisen verhoogd naar 8 (niet-gecertificeerd) en 16 (wel-gecertificeerd) punten gemiddeld per jaar, gemeten over drie jaar en jaarlijks getoetst. Dus sparen mag dus voor drie opeenvolgende jaren resp. 48, 0 en 0 punten behalen is net zo goed als 16, 16, 16. Dit geeft de mogelijkheid om zwaardere opleidingen te volgen en daar langer profijt van te hebben. Ook de maxima per categorie zijn verhoogd en worden over drie jaar gemeten.

Aan bovengenoemde opsomming kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de feitelijke regeling zij verwezen naar de website van het NMI.

Rechtbank mediations

Vanaf 1 april 2005 heeft de rechtbank de mogelijkheid om zaken die zich lenen voor mediation door te verwijzen naar een mediator. Om deel te kunnen nemen aan de mediations die door de rechtbank of het juridisch loket worden doorverwezen gelden extra eisen. De officiŽle kwalificaties zijn: de mediator moet gecertificeerd NMI-mediator zijn en zowel de juridische als de vaardigheden toets met goed gevolg hebben afgelegd. Daarnaast dient u te voldoen aan bedrijfsmatige eisen zoals het hebben van een beroeps­aansprakelijkheids­verzekering en een eigen mediationruimte.