De mediator

De mediators die worden ingezet zijn ingeschreven bij het register van NMI-mediators en gecertificeerd door het NMI. Hiermee voldoen zij aan de hoogste eisen die het NMI aan gekwalificeerde mediators stelt:

  De mediator heeft een door het NMI erkende opleiding gevolgd.

  De mediator houdt zijn kennis en vaardigheden op niveau door aanvullende opleiding en intercollegiale toetsing.

  De mediator houdt zijn kennis en vaardigheden paraat door regelmatig mediations uit te voeren.

  De mediator houdt zich aan de gedragsregels die het NMI heeft opgesteld.

  Op de mediator is tuchtrecht van toepassing.


De NMI-mediator heeft daarmee een aantal vaardigheden (de opleiding) en hanteert bepaalde werkwijzen (de gedragsregels). De belangrijkste zijn hieronder weergegeven.

  De mediator is onafhankelijk. De mediator bewaakt de balans tussen de partijen, bijvoorbeeld door machtverschillen hanteerbaar te maken.

  De mediator is gericht op een win-win oplossing voor de betrokken partijen.

  In de oplossing wordt ook rekening gehouden met de achterban.

  Als het proces langdurig stagneert zal de mediator de mediation beŽindigen.


Als een NMI-mediator zich niet aan de gedragsregels houdt kunnen partijen een klacht voorleggen aan een klachtencommissie.