De mediation

Hoewel iedere mediation anders is kan het volgende worden gezegd:

  Een mediation bestaat gemiddeld uit twee tot vijf sessies.

  Een sessie duurt ongeveer anderhalf uur.

  Aansluitend op de voorbereidingsronde in de eerste sessie ondertekenen alle deelnemers de mediation-overeenkomst.

  De deelnemers zijn de personen die bij één of meer sessies aanwezig is. Hieronder vallen:

  De mediator, eventueel bijgestaan door een co-mediator.

  De partijen, i.e. de "conflicthebbers" eventueel bijgestaan door een adviseur (zoals: een jurist, iemand van de OR, een vertrouwenspersoon, ...).

  Eventueel een onafhankelijke specialist.

  De sessies vinden plaats in een vergaderruimte ten kantore van de mediator of in een conferentiecentrum.


Meer informatie