Medewerker

De medewerker is het "Human capital" van de organisatie, zonder personeel geen product en zonder product geen resultaat.

Toch blijkt niet altijd zo duidelijk dat het personeel zo'n belangrijke factor is. Er worden hoge eisen gesteld aan het werk en er wordt weinig rekening gehouden met het wel en wee van de medewerkers.

Gelukkig is dat niet overal zo maar soms wordt de aandacht van de organisatie weggezogen door andere zorgen. Daardoor raken mensen meer gespannen en kunnen er gemakkelijk conflicten ontstaan.

Ook kan de relatie met uw baas of manager minder goed zijn, bijvoorbeeld omdat hij of zij een ander idee heeft over hoe goed u uw werk doet.

Daarnaast kunnen er natuurlijk ook andere - meer persoonlijke - omstandigheden zijn waardoor mensen minder goed met elkaar door één deur kunnen. Aanhoudend pestgedrag van collega's of baas zijn helaas geen uitzondering en ook ongewenste intimiteiten komen regelmatig voor.

Al deze situaties leiden tot een minder aangename werksituatie. Als dat langer voortduurt en de baas niet ingrijpt (of deel uitmaakt van het probleem) kan dat tot ziekte en overspannenheid leiden. Bovendien kan een werkgever in bovengenoemde situaties aanleiding zien u te ontslaan.

De mogelijkheden binnen de organisatie zijn voor u als medewerker beperkt: u kunt naar uw baas (of diens baas) stappen of naar de afdeling Personeelzaken of de vertrouwenspersoon. Veel van de conflicten worden op deze manier opgelost.

Als het conflict niet wordt opgelost dan kan dat de sfeer op werk aardig verzieken mogelijk met langdurige ziekte of ontslag tot gevolg. Met alle gevolgen voor u van dien.

Mediation
Wordt het conflict niet opgelost of wilt u deze partijen - om redenen - niet in uw conflict betrekken dan kunt u ook een beroep doen op een mediator. Deze zal in overleg met u contact leggen met de tegenpartij. Daarna kan in een aantal sessies gewerkt worden aan een oplossing.

Ook als u meent dat u zoveel onrecht is aangedaan dat u naar de rechter zou willen stappen kan mediation u helpen. Mediation is gericht op een win-win situatie en probeert schade tot een minimum te beperken. Bovendien werkt mediation aanzienlijk sneller dan een juridische procedure en besteedt ook aandacht aan "de achterban".

Overigens is er een wet in voorbereiding waarmee de overheid meer invloed kan uitoefenen op de acties die werkgever én werknemer ondernemen om langdurig ziekteverzuim te voorkomen. Mediation is daar ook onder.

Naast mediation biedt Business Mediation ook diensten om conflicten te voorkomen. Zie hiervoor onder de rubriek Producten.