Manager

Binnen organisaties zorgen managers, soms oneerbiedig de middenlaag of leemlaag genoemd, voor een stabiliserende factor. Zij zorgen dat beleid wordt vertaald in acties en leveren de terugkoppeling over het resultaat. Hun verantwoordelijkheid houdt daar niet op. Zij zijn ook voorwaardenscheppend voor het personeel om hun taak uit te voeren. Zij zijn een soort intermediair tussen beleidsmakers en uitvoerders.
Dat maakt dat zij soms tussen twee vuren zitten, ze moeten beide partijen tevreden houden. Daarnaast hebben ze ook hun eigen belang.

Als u in de rol van manager zit krijgt u bovendien te maken met alle verstoringen binnen en buiten de organisatie. Soms worden er dingen van u verwacht die u eenvoudig weg niet waar kunt maken of waar u zich niet mee kunt verenigen. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen wordt de lat hoger en hoger gelegd.

Verder spelen er op uw afdeling vaak situaties waar u weinig zicht op heeft. Deels is dat goed omdat medewerkers steeds zelfstandiger worden maar in een enkel geval zijn er praktijken die niet door de beugel kunnen. Om deze praktijken aan te pakken heeft u de medewerking van uw personeel nodig maar in persoonlijke kwesties is vaak lastig. Mensen melden zich ziek en zien als een berg op tegen het opnieuw beginnen.

Deze situaties verhogen de kans op conflicten. Er kunnen zich conflicten op uw afdeling voordoen of u kunt zelf in een conflict met uw baas of met een medewerker verzeild raken.

U zult zelf een deel van de conflicten oplossen en een deel van de conflicten kan worden opgelost door uw baas of diens baas, door de afdeling Personeelszaken of door een vertrouwenspersoon.

Als u zelf partij in een conflict bent en bovengenoemde personen stellen zich teveel als tegenstander op, dan is er een grote kans dat het conflict niet wordt opgelost. Uw prestaties gaan er onder leiden, uw werksfeer wordt minder aangenaam, u loopt een risico dat u overspannen raakt of met ruzie uit elkaar gaat. Kortom, u hebt minder grip op de situatie dan u lief is.

In zo'n geval kunt u zich wenden tot een mediator. Een mediator is onafhankelijk en onpartijdig en brengt de conflicterende partijen bij elkaar. De partijen houden daarbij zelf het roer in handen en bepalen zelf hoe de oplossing eruit ziet. De mediator zorgt ervoor dat de wederzijdse belangen boven tafel komen en bewaakt de balans tussen de partijen.

Om beter met conflicten om te kunnen gaan en conflicten te voorkomen biedt Business Mediation diverse andere diensten aan. Zie hiervoor onder de rubriek Producten.