Maatschappen

Maatschappen ontstaan uit een behoefte om krachten te bundelen en kosten te delen. Daarover worden bij de oprichting afspraken gemaakt, vaak grotendeels gebaseerd op wederzijds vertrouwen en in de veronderstelling dat de relaties niet veranderen.

De praktijk is echter weerbarstiger. Interesses veranderen met als gevolg dat de onderlinge verhoudingen een andere invulling moeten krijgen. Als de partners daar niet goed uitkomen ontstaat er een spanningsveld dat kan leiden tot een open of verborgen conflict.
Zo'n conflict gaat vaak over ieders inbreng en over de verdeling van kosten en opbrengsten. Soms spelen ook externe factoren een rol.

Zowel de samenwerking als de praktijk leiden onder het conflict. De maten komen onder grotere druk en gaan minder functioneren. PotentiŽle risico's zijn hogere kosten als gevolg van het uitvallen van ťťn of meer maten en het met ruzie uit elkaar gaan.

Een gerechtelijke procedure scherpt het conflict vaak alleen maar aan. Het contract is niet voldoende helder geformuleerd en de betrokken advocaten proberen dit grijze gebied te claimen. Daarmee wordt het vinden een win-win oplossing vrijwel uitgesloten.

Naast het grijze gebied in het contract spelen ook de emoties een belangrijke rol in het conflict. Die emoties zijn niet met een gerechtelijke uitspraak recht te zetten.

Voor deze conflicten kan mediation een oplossing bieden. Hiermee worden zowel de contractuele als emotionele aspecten aan de orde gesteld.

Als er een belangrijke financiŽle of juridische component in het conflict aanwezig is, kan ondersteuning van een adviseur het mediationtraject bespoedigen. Deze adviseur kan op de achtergrond optreden of kan betrokken worden in de sessies.