De kosten van een mediation

Voor iedere sessie moet gerekend worden met de volgende kosten:

  Het honorarium van de mediator.

  Eventueel de huur van een vergaderruimte.

  Eventueel overige door de mediator gemaakte kosten.

  Eventueel de kosten voor betrokken specialisten.

  Eventueel de kosten voor een co-mediator.

  Kosten voor het opstellen van de eindovereenkomst.


Verder zijn er kosten die gemaakt worden door de partijen zelf.

  De uren die nodig zijn voor de sessies, inclusief voorbereiding, uitwerking en eventueel onderzoek.

  Eventueel de kosten voor een adviseur.

  Eventueel door de adviseur gemaakte kosten.


De telefonische intake is gratis en als blijkt dat mediation niet de juiste keuze is worden alleen de locatie- en reiskosten in rekening gebracht. Dit is met name bedoeld om samen met de partijen te bepalen of mediation de juiste keuze is.

Een mediation bestaat meestal uit twee tot vijf sessies van ongeveer twee uur. Inclusief voorbereiding en uitwerking zal de mediator drie vier uur per sessie besteden.

Doorgaans worden de kosten in gelijke delen door de partijen gedragen. De kosten die partijen zelf maken voor gederfde uren en eventuele adviseurs zijn voor eigen rekening. Het staat de partijen vrij om andere afspraken over de verdeling van deze kosten te maken. Bij een conflict in een arbeidsrelatie kan bijvoorbeeld worden overeengekomen dat de werknemer bijdraagt in vakantiedagen.
Voor een goede mediation is het van belang dat iedere partij een deel van de kosten draagt en dat de gekozen verdeling geen extra afhankelijkheid toevoegt.

Omdat de kosten sterk uiteen kunnen lopen zijn hieronder enkele voorbeelden genoemd met daarin de kosten en het resultaat. Verder is vermeld hoelang het traject heeft geduurd en hoe de kosten zijn verdeeld.

Tussen baas en medewerker

  Kwaliteiten

  Ongewenste intimiteiten

Tussen bedrijven

  Contractbreuk