Familiebedrijven

Familiebedrijven ontstaan als vanzelf en zijn vaak gebaseerd op vergaand wederzijds vertrouwen. Niet verwonderlijk natuurlijk want in zo'n situatie bestaat er naast de zakelijke relatie ook een familieband.

Enkele voorbeelden van familierelaties in een zakelijke omgeving:

  Samen met een broers of zus een onderneming leiden.

  Opgevolgd worden door een zoon of dochter.

  Je eigen zoon of dochter in dienst hebben.


Omdat in dergelijke situaties zakelijk niet van privé is te scheiden kan een zakelijk verschil van mening niet altijd puur zakelijk worden opgelost. Door de familieband zijn er diverse verwachtingen en veronderstellingen (en andere invloeden) waardoor een "koude zakelijke oplossing" ongepast is.
Omgekeerd kan natuurlijk ook, dat door een verwikkeling in de privésfeer de zakelijke relatie wordt verstoord.

Als de partijen er niet goed uitkomen ontstaat er een spanningsveld dat kan leiden tot een open of verborgen conflict. Dat conflict leidt uiteindelijk tot slechtere resultaten en een negatieve sfeer.

In geval van een conflict staat niet alleen de zakelijke relatie op het spel, ook de relaties in de privésfeer lopen risico. Met ruzie uit elkaar gaan is niet een gewenst alternatief, al was het alleen maar omdat de partijen dezelfde achterban hebben.
Een gerechtelijke procedure scherpt het conflict vaak alleen maar aan. Advocaten zullen naar de letter van het contract vechten terwijl het echte conflict veel meer gaat over emotionele zaken. Zo'n procedure leidt dan ook niet echt tot een win-win oplossing.

Voor deze conflicten kan mediation een oplossing bieden, juist omdat in een mediation de emotionele aspecten aan de orde worden gesteld zonder de zakelijke relatie uit het oog te verliezen. De mediator betrekt zowel de zakelijke als de familierelatie in besprekingen en besteedt aandacht aan de invloed van de achterban (familie, medewerkers, etc.).

Er zal worden gewerkt aan een win-win oplossing voor beide partijen. Indien gewenst kunnen partijen ook een persoonlijk adviseur inschakelen. Deze adviseur kan op de achtergrond optreden of kan betrokken worden in de sessies.