Conflictcoach

Binnen iedere onderneming doen zich conflicten voor die intern opgelost kunnen worden. In een vroeg stadium zullen partijen het geschil zelf kunnen aanpakken en soms is de hulp van een derde uit de omgeving de aangewezen partij om een handje te helpen.
Soms echter dient de afstand toch net iets groter te zijn en kan een interne of externe conflictcoach de oplossing zijn. De rol van de conflictcoach is dan die van bemiddelaar / facilitator.

De conflictcoach kan echter ook optreden als begeleider van één van de partijen in een conflict, bijvoorbeeld voor het ondersteunen in gesprekken of het aandragen van oplossingen.

Ook voor het coachen van managers is de conflictcoach de aangewezen persoon. De coach kan antwoord geven op vragen over het voorkomen en oplossen van conflicten zonder daar zelf een rol in te vervullen.

De mediators van Business Mediation kunnen optreden als externe conflictcoach. Dit biedt de zekerheid dat de coach onafhankelijk is van de belangen die spelen in uw organisatie terwijl hij/zij wel bekend is met reilen en zeilen binnen uw onderneming.

Business Mediation kan u ook adviseren bij het installeren van een interne conflictcoach. Daarbij kunt u gebruikmaken van de ruime ervaring die wij hebben met de ins en outs van een dergelijke functie.

Neem vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden voor u te bespreken.