Arbeidsrelaties
(detail)

Deze informatie beschrijft het onstaan en de gevolgen van conflicten in arbeidsrelaties en gaat in op mogelijkheden om deze conflicten op te lossen en te vermijden. Dit staat tevens in het licht van de Wet verbetering Poortwachter.

Het verloop van arbeidsconflicten
De meeste arbeidsconflicten spelen zich af tussen de medewerker en zijn of haar baas en tussen medewerkers onderling.
Het speelt dan bijvoorbeeld om verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de terugkoppeling of het functioneren in het algemeen. Verder kan het gaan om ongewenste intimiteiten of pestgedrag.

De kern van het conflict is dat de betrokkenen verschillende verwachtingen hebben van elkaar. De spanning loopt op, zeker als er ook externe factoren een rol spelen. De escalatie van het conflict begint als ťťn van de partijen het vertrouwen in de ander opzegt. Het zal dan niet lang meer duren of de communicatie loopt vast.

Ook reorganisaties zijn een belangrijke bron van conflicten. Door de veranderingen ontstaat er onrust en de toekomst is niet met zekerheid te voorspellen. Onder die druk worden mensen soms minder tolerant of trekken zich terug, waardoor kleine meningsverschillen eenvoudig kunnen escaleren.

De gevolgen van de vastgelopen communicatie spreken voor zich. Meestal leidt dat tot een teruglopende performance en verhoogd ziekteverzuim. Vaak consumeert het conflict binnen de afdeling veel energie, emoties kunnen hoog oplopen en er ontstaat een negatieve sfeer.

Als het conflict verder escaleert zijn er slechts enkele scenario's mogelijk: De werkgever wil de medewerker via een juridische procedure ontslaan of de medewerker meldt zich ziek of start zelf een juridische procedure. In feite zijn dit al lose-lose situaties want ieder van deze scenario's kost meer dan het oplevert.

Als medewerkers zich ziekmelden loopt de onderneming tegen dubbele kosten aan. De zieke medewerker kost geld, maar ook de plaatsvervanger moet worden betaald. Vaak zijn dat duurdere krachten of mensen met minder ervaring. Door het veronderstelde tijdelijke karakter kunnen geen definitieve stappen worden ondernomen.

Als er een gerechtelijke procedure wordt gestart zullen de partijen worden geconfronteerd met advocaat- en proceskosten. Bovendien scherpt een juridische procedure het conflict nog verder aan en de partijen worden verder uit elkaar gedreven.

En als uiteindelijk de medewerker wordt ontslagen krijgt de ondernemer te maken met kosten van de "gouden handdruk" en kosten voor het werven en inwerken van een nieuwe medewerker. De immateriŽle schade is vaak nog veel groter: beschadiging van het imago als werkgever, onrust in de betrokken afdeling, emotionele schade bij de achterblijvende conflictpartij.
Voor de ontslagen medewerker bestaat de schade vaak uit emoties.

Als het conflict niet afdoende wordt aangepakt gaat het kortdurend ziekteverzuim over in langdurig ziekteverzuim. Werknemer en werkgever krijgen dan ook te maken met de Wet verbetering Poortwachter.

Wet verbetering Poortwachter

Per 1 april 2002 is de nieuwe Wet verbetering Poortwachter in werking getreden waarmee de overheid het landurig ziekteverzuim wil terugdringen. Daarbij legt zij regels op aan werkgever en werknemer om dit ziekteverzuim actief aan te pakken. Niet opvolgen van deze regels kan sancties tot gevolg hebben.

De overheid hecht vooral waarde aan het aantoonbaar kunnen maken van de genomen acties ter voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Daarnaast is het ook in het belang van werkgevers om zoveel mogelijk te voorkomen dat werknemers ziek worden, en om zieke werknemers zo snel mogelijk weer te reÔntegreren.

Bij het goed opvolgen van de wet komt veel kijken. Uw verzuimverzekeraar kan u hierbij van dienst zijn. Ook zijn er gespecialiseerde bedrijven die u hierbij kunnen begeleiden en is er veel informatie op internet te vinden. Een goed stappenplan kan u op weg helpen.

Zie ook de informatie van Sociale Zaken over Poortwachter: Arboportaal Wet verbetering poortwachter

Oplossen en vermijden van arbeidsconflicten

Business Mediation biedt een aantal oplossingen om een geŽscaleerd arbeidsconflict aan te pakken of escalatie te voorkomen.
Mediation is bij uitstek geschikt als een conflict geŽscaleerd is. Met mediation kan de communicatie weer op gang gebracht worden om zo tot een oplossing te komen. Business Mediation biedt ook een aantal diensten om conflicten te voorkomen. Zie hiervoor onder de rubriek Producten.

Terug